Tuesday, November 14, 2006

Αναστολή της λειτουργίας του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών


Μόλις προ ολίγου διάβασα την παρακάτω είδηση και δεν μπορώ παρά να καταθέσω τον έντονο προβληματισμό μου για το γεγονός.
Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα που έτσι κι αλλιώς διαθέτει ελάχιστες βιβλιοθήκες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και αύτές κλείσουν, τότε...
Είναι καλά κι όμορφα να διαβάζουμε λίστες με τα ευπώλητα, αλλά ας μην ξεχνάμε πως για να υπάρχουν βιβλία που θα τα αγοράζουνε πολλοί ή λίγοι, θα πρέπει πρώτα απ΄ όλα να υπάρχει αναγνωστικό κοινό. Και οι αναγνωστικές συνηθείες ξεκινάνε από την παιδική ηλικία.
Ας διμαρτυρηθούμε όλοι -επιτέλους υπάρχουν και θέματα πέρα από αυτά που αφορούν την τσέπη μας, που αξίζει να μας απασχολούνε


Την αναστολή της λειτουργίας του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου η πρόεδρός του Αιμιλία Γερουλάνου.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι μπαίνει «λουκέτο» σε 28 παιδικές βιβλιοθήκες, σε όλη τη χώρα, παρά συνηθισμένες δημόσιες δηλώσεις επισήμων για τη σπουδαιότητα του βιβλίου στην ανατροφή των παιδιών.
Σύμφωνα με την κ. Γερουλάνου, ο Οργανισμός αδυνατεί να καταβάλει τα δεδουλευμένα των υπαλλήλων του και τα κοινόχρηστα των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς τους τελευταίους μήνες δεν έχει λάβει κρατική ενίσχυση.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας καθυστερεί να διορίσει τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα αίτησης για την ετήσια επιχορήγηση.
Όσο για τα χρέη προς το ΙΚΑ, ο οργανισμός ζήτησε ευνοϊκή μεταχείριση («διακανονισμό που γίνεται σε ποδοσφαιρικές ομάδες και τεχνικές εταιρείες»), αλλά το αίτημα δεν έγινε δεκτό.
Σύμφωνα με το Βήμα, ο Oργανισμός έχει αναζητήσει υποστηρικτές και στον ιδιωτικό τομέα και ήδη έχουν βρεθεί έξι χορηγοί που υιοθέτησαν ισάριθμες βιβλιοθήκες. Ωστόσο, χωρίς τη στήριξη του υπουργείου Παιδείας δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν οι βιβλιοθήκες που έκλεισαν.
Ο Oργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών ιδρύθηκε το 1979 και από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει πως κατά μέσον όρο 2.400 παιδιά την ημέρα ζητούσαν να εξυπηρετηθούν από αυτόν, και μάλιστα σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο βιβλίο δεν είναι αυτονόητη (Κύθηρα, Σέρρες, Ηλεία, Καρδίτσα).
«Είναι κρίμα που αναστέλλουμε τη λειτουργία μας όταν τα λειτουργικά έξοδα για τις 28 βιβλιοθήκες δεν ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ» επισήμανε η κ. Γερουλάνου.

11 Comments:

Blogger scalidi said...

Είναι κρίμα! Εμένα ο πρώτος αναγνωστικός θησαυρός μου στάθηκε η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου που πήγαινα. Θα το ψάξω από δημοσιογραφικής πλευράς και θα επανέλθω

Wednesday, November 15, 2006  
Blogger scalidi said...

όπως θα είδατε υπάρχει σχετική απάντηση από το ΥΠΕΠΘ, οπότε μπορείτε να τη θέσετε υπόψη και όσων άλλων ενδιαφέρονται για το θέμα

Wednesday, November 15, 2006  
Blogger Λεία Βιτάλη συγγραφέας said...

Μάνο,
Είναι ήδη και από μένα στον αέρα.

Wednesday, November 15, 2006  
Blogger scalidi said...

Η επίσημη απάντηση από ΥΠΕΠΘ είναι η παρακάτω και την παραθέτω για να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση και από τις δύο πλευρές:

"Ο Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, στον οποίο υπάγονται 28 παιδικές βιβλιοθήκες, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία και λειτουργεί με βάση τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας. Ο Οργανισμός είναι κοινωφελής και όχι κερδοσκοπικός και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και την έλλειψη πόρων, εξαιτίας των οποίων, όπως αναφέρεται στο χθεσινό άρθρο της εφημερίδας σας, ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των 28 βιβλιοθηκών, παραθέτουμε τα επόμενα στοιχεία, τα οποία είναι αψευδείς μάρτυρες της εικόνας του Οργανισμού την τελευταία πενταετία και των ενεργειών της σημερινής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας κατά την τελευταία τριετία..

Από το 2000 και εντεύθεν, ο Οργανισμός ιδρύοντας βιβλιοθήκες, χωρίς καμία πολιτική για την επιβίωσή τους, παρουσιάζει τα εξής ελλείμματα: για το 2000: 61.264.000 δρχ., για το 2001: 194.494 €, για το 2002: 398.278 €, για το 2003: 480.833 €, για το 2004: 875.328 €. Επίσης, από το 2003 ο Οργανισμός είχε με υπαιτίότητά του οφειλή 750.000 € στο Ι.Κ.Α., εξαιτίας της οποίας δεν ήταν δυνατή, λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας, η ανάληψη χρημάτων για την κάλυψη των αναγκών του. Εξαιτίας αυτού δεν ήταν δυνατή και η πληρωμή του προσωπικού του. Χρειάσθηκε να γίνει παρέμβαση του Υπ. Παιδείας στο Ι.Κ.Α. και να πληρώσει ένα μέρος των οφειλών του Οργανισμού για να καταστεί δυνατή η ρύθμιση των χρεών του.

Αυτή την κακή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού βρήκε η σημερινή ηγεσία του Υπ. Παιδείας και προσπαθεί να την αναστρέψει όσο είναι δυνατόν, ενεργώντας για την εξυγίανσή του, τη διατήρηση όλων των παιδικών βιβλιοθηκών και τις πληρωμές του προσωπικού.

Στο Ν. 2174/1993, άρθρο 6 ορίζονται οι πόροι του Οργανισμού από διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και η ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτής της πρόβλεψης, αλλά και πρωτίστως του ενδιαφέροντός του να στηρίξει το έργο του ανωτέρω Οργανισμού το Υπ. Παιδείας επιχορηγεί αυτόν κάθε χρόνο, τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Έτσι, για το οικονομικό έτος 2004 επιχορηγήθηκε συνολικά με το ποσό των 480.000 €, για το 2005 με το ποσό των 600.000 €, και για το 2006 με το ποσό των 769.000 €.

Σημειώνεται ακόμη ότι από τις διατάξεις του Ν.2174/93, με τον οποίο κυρώθηκε η αριθμ. 1643 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, δεν προκύπτει ότι οι αποδοχές μισθοδοσίας του προσωπικού του Οργανισμού βαρύνουν το Υπ. Παιδείας.

Ύστερα από τα ανωτέρω στοιχεία είναι φανερό ότι το Υπ. Παιδείας έχει ήδη ξεπεράσει «τους ρεαλιστικούς υπολογισμούς» που ζητούν από το Υπ. Παιδείας οι Φίλοι του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, δηλ. το ποσό των 700.000 € κάθε χρόνο, και προσπάθησε και προσπαθεί να καλύψει με επιχορηγήσεις τη λειτουργία όλων των βιβλιοθηκών του Οργανισμού.

Είναι γεγονός ότι το Υπ. Παιδείας ανταποκρίνεται ενεργά στις υποχρεώσεις του για την ενίσχυση του Οργανισμού, ενώ το Σωματείο των Φίλων δεν βοήθησε υλικά τον Οργανισμό κατά την τελευταία τριετία για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και αρνήθηκε δια της Προέδρου του, κας Αιμ. Γερουλάνου, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να τον συνδράμει οικονομικά «την ύστατη αυτή ώρα» (Πρακτικά Δ.Σ. στις 1-11-2006).

Το Υπ. Παιδείας, τόσο με το αίτημά του προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης του Οργανισμού, όσο και με την πρότασή του για σταθερή χρηματοδότηση του Οργανισμού με τα απαιτούμενα κονδύλια για το έτος 2006, δείχνει το ιδαίτερο ενδιαφέρον της Πολιτείας για τη συνέχιση του έργου του Οργανισμού. Οπωσδήποτε όμως απαιτούνται να γίνουν πολλές ενέργειες ακόμη για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού."

Wednesday, November 15, 2006  
Blogger Μανος Κοντολεων said...

Ευχαριστώ Σταυρούλα που άμεσα κινήθηκες και μας δίνεις τώρα την απάντηση του Υπουργείου. Αλλά το γεγονός παραμένει. Και μπορεί οι αριθμοί να λένε την ιστορία με το δικό τους τρόπο, αλλά εγώ (κι άλλοι φαντάζομαι) επιμένω να βλέπω την ουσία που στην περίπτωση μας είναι ότι οιέτσι κι αλλιώς ελάχιστες βιβλιοθήκες της χώρας μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας τους.
Καιρός ίσως είναι να θυμηθούμε και τις άλλες, εκείνες τις 500 σχολικές που με τόση ελπίδα τις υποδεχτήκαμε και που μας είχαν υποσχεθεί ότι γρήγορα θα διπλασιαστούνε... 500 παραμένουν, αν και σχεδόν οι μισές από αυτές υπολειτουργούν γιατί ... Γιατί οι βιβλιοθήκες είναι σαν τα μικρά παιδιά -αν δεν τις φροντίζεις καθημερινά και ποικιλοτρόπως, εξασθαινούν, ίσως και πεθαίνουν. Και βέβαι, ας μη μιλήσουμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη...

Λεία,
Λογικό και αναμενόμενο κι εσύ να αντιδράσεις... Τα βιβλία είναι η ζωή μας. Κι εμείς ζούμε!

Wednesday, November 15, 2006  
Blogger Dimitris Stefosis said...

Αίσχος, ντροπή και όνειδος!!!

Wednesday, November 15, 2006  
Blogger Alexandra said...

αστεία πράγματα... ακόμα μια φορά υποτιμάται το βιβλίο κατάφορα και από κρατικούς παράγοντες. μα σαν να γίνεται επίτηδες!

μα, τι θέλουμε επιτέλους, οι πολίτες, τα παιδιά, ο κάθε (ναι, ελάχιστοι αλλά υπάρχουν) διψασμένος για γνώση να 'καταδικαστεί' στην άγνοια; ή τουλάχιστον να τους το κάνουμε ακόμα δυσκολότερο;

μα, κανείς δεν αντιδρά;

Thursday, November 16, 2006  
Blogger Μανος Κοντολεων said...

Αλεξάνδρα
Φίλη του blog, μέσω προσωπικής ανταλλαγής μηνυμάτων, προτείνει κάποιες αντιδράσεις. Αν θες μπορώ να σε ενημερώσω ή αν η φίλη θέλει μπορεί να δημοσιεύσει την πρότασή της εδώ ή στο δικό της χώρο.
Όσον αφορά την τελευταία σου ερώτηση, ναι φοβάμαι πως ως κοινωνία μάλλον παθητικά δεχόμαστε τα πάντα.

Thursday, November 16, 2006  
Blogger Alexandra said...

κε κοντολέων,

στο χωριό μου, στο δημοτικό, ήμουν 'βιβλιοθηκάριος' όταν ήμουν μαθήτρια. τίτλος τιμητικός! είχα την ευθύνη της δανειστικής βιβλιοθήκης γιατί απλά λάτρευα τα βιβλία και μπορούσα να τα 'κυνηγάω' να τα επιστρέφουν!

κάθε χρόνο που μας έστελναν τίτλους, ήμασταν διψασμένα για να δούμε τί καινούργια βιβλία μας φέρανε! μυρίζαμε το καινούργιο, κοιτούσαμε τα χρώματα, τα ξεφυλλίζαμε...

σκέφτομαι λοιπόν σήμερα πόσα τέτοια μικρά 'φυτώρια' κλείνουν... θλιβερό.

ναι, αν θέλει η φίλη σας να προτείνει και αν μπορούμε σαν απλοί πολίτες, χαρά μας.

αν μπορεί να γίνει κάτι, να πιέσουν οι άνθρωποι των γραμμάτων, θα ήταν εξαιρετικό! κάποιοι από σας, που έχετε όνομα και πορεία σεβαστή στο χώρο, αν ενωθούν όλοι μαζί και στείλουν κάποια παράκληση/υπόμνημα στη βουλή/υπουργό κλπ... μήπως γίνει κάτι.

Thursday, November 16, 2006  
Blogger Μανος Κοντολεων said...

Ενημέρωσα τη φιλή, καλή μου Αλεξάνδρα και ελπίζω να επικοινωνήσει μαζί σου
Κι εγώ σε ότι χρήσιμο, πάντα μαζί

Thursday, November 16, 2006  
Blogger Τασολάμπρου Χρυσούλα said...

Απαράδεκτο !!! Εκλεισε η παιδική βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο. Πού θα κατευθύνουμε τα παιδιά μας όταν κλείνουν τέτοιου είδους πύλες πολιτισμού; Ας κινητοποιηθούμε όλοι μαζί.
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Wednesday, February 04, 2009  

Post a Comment

<< Home